برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (4187 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (2253 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (1743 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (1660 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (1592 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (1567 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (1565 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (1546 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (1408 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (1364 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (1339 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (1312 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (1280 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (1278 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (1262 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (1218 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (1214 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (1167 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (1153 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (1128 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (1050 مشاهده)
دیالکتیک، چون روش و رویکرد در پژوهش های تربیتی (956 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (725 مشاهده)
چالش های آموزش عالی بر مبنای نقد فردریش نیچه از فرهنگ مدرن (558 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (540 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (1706 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (1238 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (1151 دریافت)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (1088 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (1032 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (1014 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (907 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (810 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (767 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (734 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (728 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (724 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (641 دریافت)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (601 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (585 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (579 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (570 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (461 دریافت)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (437 دریافت)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (376 دریافت)
دیالکتیک، چون روش و رویکرد در پژوهش های تربیتی (364 دریافت)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (301 دریافت)
رابطه اعتیاد به اینترنت و جهت‌گیری مذهبی با اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با توجه به جنسیت (190 دریافت)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (186 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (160 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 2884 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 1835 بازدید)
تماس با ما ( 1539 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1412 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 1255 بازدید)
تماس با ما ( 1186 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 1133 بازدید)
درباره نشریه ( 358 بازدید)
ا ( 208 بازدید)
خوش آمدید ( 192 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 181 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 173 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 49 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 31 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 167 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 114 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 113 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 111 چاپ)
تماس با ما ( 108 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 92 چاپ)
خوش آمدید ( 89 چاپ)
تماس با ما ( 56 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 21 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 20 چاپ)
ا ( 14 چاپ)
درباره نشریه ( 13 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 6 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 6 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb