جلد 2، شماره 30 - ( بهار و تابستان 1394 )                   شماره 30 صفحات 65-24 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه شاهد تهران
چکیده:   (8280 مشاهده)

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی صلاحیت های مربیان و استادکاران « آموزش همراه با تولید » در خارج از مرکز کار و دانش استان کرمانشاه بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهشی، شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و نیز 135 نفر از هنرجویان خارج از مرکز کاردانش بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 19 نفر از گروه اول و 102 نفر از گروه دوم، حسب برآورد آماری به روش طبقه ای تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت تهیه ابزار پژوهش، سه بعد صلاحیت های 1) شخصی، 2) تخصصی- حرفه ای (با مؤلفه های دانش، بینش و توانش یا مهارت) و 3) اخلاقی– اعتقادی (با مؤلفه های وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی) طبقه بندی شد. سپس، بر اساس آن، پرسشنامه های متناسب با شرایط پاسخ گویان تهیه گردید. پس از تحلیل توصیفی و استنباطی، نتایج تحقیق نشان داد میانگین کل صلاحیت های سه گانه مورد بررسی، در حد زیاد و معنادار است. همچنین، در بعد صلاحیت های شخصی، تمامی گویه ها معنادار بود، ولی در دو بعد صلاحیت های تخصصی- حرفه ای، گویه های مربوط به استفاده از شیوه های مناسب تدریس، تهیه نقشه کار مناسب، اطلاعات به روز از نشریات و مقاله ها، به کارگیری کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با مهارت آموزی و نیز، در بعد صلاحیت های اخلاقی- اعتقادی، گویه های همکاری با مشاوران مدارس، تلاش در ارتقاء و به روز نمودن دانش و مهارت خود و دیگران، مبادله دانش و اطلاعات حرفه ای، توجه به تفاوت ها و نیاز های فردی دانش آموزان، گزارش مسائل انضباطی دانش آموزان، مطالعه و رعایت بخش نامه ها، آیی ننامه ها و استانداردها، از دید پاسخ گویان در حد متوسط یا کمتر از متوسط بود.

متن کامل [PDF 420 kb]   (2581 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
دریافت: 1395/2/14 | پذیرش: 1395/2/14 | انتشار: 1395/2/14

فهرست منابع
1. Avalos, A .(2005). Learning to teach in the knowledge society: The case of Chile, in Juan Manuel Moreno, Learning to teach in the knowledge society. Final report, World Bank.
2. Behbahani. A .(2010). Technical and vocational education and the structure of education system in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1071- 1075. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.237]
3. Biervliet. W .(1994). Training with production, in International Encyclopedia of Education. Second Edition. Oxford: Pergamon.
4. Carnoy, M. (1999). Globalization and educational reform: What planners need to know. http://www.unesco.org/iiep Nelson, Inc., Nashville, Tennessee), 38-44.
5. Gerds, P., & Zhao, Z. (2006). Modular TVET teacher-training-system, based on teacher qualification standards. TVET Teacher Education on the Threshold of Internationalization: UNESCO-UN EVOC.
6. Morris, A. H. (2013). Advancing education through a culture of inquiry, innovation and indigenization. School of Education Biennial Conference, University of the West Indies.
7. Hong, J. C., Horng J. S., Lin, C. L., & ChanLin, L. J. (2008). Competency disparity between pre-service teacher education and in-service teaching requirements in Taiwan. International Journal of Educational Development, 1, 4- 20. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2006.12.004]
8. ILO .(1969). Report of the technical meeting on training of teaching staff for industrial training schemes (doc.TMTS/1969/d.r).
9. Jailani, M. Y. (2010). Transnational standards design framework for TVET teacher training program. University Tun Hussein Onn Malaysia.
10. King ,K. & Palmer, R. (2010). Planning for technical and vocational development: UNESCO - International Institute for Educational Planning.
11. Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F., & Wubbels, T. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21, 157- 176. [DOI:10.1016/j.tate.2004.12.004]
12. Lauglo, J .(1994). Vocational training modes: Sweden, Germany and Japan. International Encyclopaedia of Education, Second Edition. Oxford: Pergamon.
13. Ali, M., Kaprawi, N,. & Razzaly, W. (2010). Development of a new empirical based competency profile for Malaysian technical vocational education and training instructors. Proceedings of the 1st UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training. Bandung, Indonesia.
14. Moreno, J. M. (2007). Do the initial and the continuous teachers' professional development sufficiently prepare teachers to understand and cope with the complexities of today and tomorrow's education? Journal of Educational Change, 2, 169-173. [DOI:10.1007/s10833-007-9027-9]
15. Rauner. F., & Dittrich, J. (2006). Increasing the profile and professionalization of the education of TVET teachers and trainers. TVET Teacher Education on the Threshold of Internationalization: UNESCO-UN EVOC
16. Stolte, H. (2006). Capacity building in TVET staff development in the context of international cooperation. TVET Teacher Education on the Threshold of Internationalization: UNESCO-UNEVOC.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.