نشریه پژوهش‌های تربیتی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | 

زمینه های پژوهشی نشریه به شرح زیر است:

 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • روش های پژوهش تعلیم و تربیت
 • روانشناسی تربیتی
 • مدیریت آموزشی
 • سنجش و اندازه گیری های تربیتی
 • مشاوره و راهنمایی تحصیلی
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش بزرگسالان
 • فلسفه برای کودک
 • برنامه ریزی درسی

لازم به یادآوری است که تمرکز مقاله ها باید بر پژوهش های تربیتی باشد.

مدیریت نشریه از مقالات پژوهش گرانی که در حوزه های ذکر شده فعالیت علمی و پژوهشی دارند استقبال می نماید.
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش‌های تربیتی:
http://erj.khu.ac.ir/find.php?item=1.40.22.fa
برگشت به اصل مطلب