برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (14111 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (11142 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (10130 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (10053 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (9677 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (9545 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (9437 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (9021 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (8705 مشاهده)
برنامه‌های تربیت جنسی کودکان و نوجوانان:‌ مرور نظامند (8335 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (8316 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (8212 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (8092 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (7989 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (7750 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (7651 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (7649 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (7629 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (7569 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (7531 مشاهده)
ارائه نظریه داده‌ بنیاد برای تبیین فرآیند پرورش دانش‌آموزان خودنظم‌ده در مدارس ابتدایی با تأکید بر نقش معلمان (7520 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (7511 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (7402 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (7394 مشاهده)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (7185 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (10973 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (6719 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (6490 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (5799 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (5748 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (5493 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (5448 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (5379 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (5244 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4514 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (4414 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (4360 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (4308 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (4258 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (4228 دریافت)
واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی (4149 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (3910 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (3852 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (3850 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (3506 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (3452 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (3293 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (3068 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (2979 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2964 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 17575 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 12374 بازدید)
درباره نشریه ( 9590 بازدید)
تماس با ما ( 8890 بازدید)
تماس با ما ( 8500 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 7830 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6873 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 6667 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 6192 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 6046 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 5461 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 5451 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 5425 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 5229 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 4479 بازدید)
پرداخت هزینه ( 2142 بازدید)
اولویت چاپ ( 2125 بازدید)
درجه بندی نشریات ( 2118 بازدید)
فهرست افراد ( 2039 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقالات ( 1523 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1049 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 788 چاپ)
تماس با ما ( 746 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 732 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 715 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 643 چاپ)
تماس با ما ( 641 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 630 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 617 چاپ)
درباره نشریه ( 609 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 609 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 607 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 606 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 589 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 560 چاپ)
درجه بندی نشریات ( 309 چاپ)
خوش آمدید ( 301 چاپ)
فهرست افراد ( 284 چاپ)
پرداخت هزینه ( 258 چاپ)
اولویت چاپ ( 246 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 236 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb