برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (12964 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (9798 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (8918 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (8901 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (8549 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (8258 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (8174 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (7774 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (7267 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (7231 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (7184 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (7089 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (6917 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (6912 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (6833 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (6689 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (6630 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (6599 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (6594 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (6593 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (6536 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (6310 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (6268 مشاهده)
برنامه‌های تربیت جنسی کودکان و نوجوانان:‌ مرور نظامند (6064 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (6036 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (9358 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (5648 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (5554 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (4922 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (4843 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (4842 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (4470 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4375 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (4109 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (3981 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (3927 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (3908 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (3839 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (3791 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (3693 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (3571 دریافت)
واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی (3514 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (3445 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (3444 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (3102 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (3067 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (3024 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2845 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2720 دریافت)
تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه (2700 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 16263 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 10829 بازدید)
درباره نشریه ( 7890 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 7494 بازدید)
تماس با ما ( 7270 بازدید)
تماس با ما ( 6916 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6569 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 6318 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 5640 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 5338 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 5107 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 5056 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 5035 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 4880 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 3739 بازدید)
پرداخت هزینه ( 1783 بازدید)
اولویت چاپ ( 1768 بازدید)
درجه بندی نشریات ( 1767 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقالات ( 1179 بازدید)
فهرست افراد ( 1026 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 838 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 759 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 695 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 670 چاپ)
تماس با ما ( 637 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 592 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 588 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 568 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 568 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 560 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 556 چاپ)
تماس با ما ( 543 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 519 چاپ)
درباره نشریه ( 515 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 447 چاپ)
خوش آمدید ( 280 چاپ)
درجه بندی نشریات ( 272 چاپ)
پرداخت هزینه ( 225 چاپ)
اولویت چاپ ( 207 چاپ)
فهرست افراد ( 166 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb