برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (11901 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (8307 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (7905 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (7876 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (7391 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (7203 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (7162 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (6355 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (6265 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (6203 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (6170 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (5960 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (5836 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (5775 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (5762 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (5727 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (5673 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (5535 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (5516 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (5425 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (5370 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (5313 مشاهده)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (5223 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (5060 مشاهده)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (5052 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (8125 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (5449 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (4282 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (4258 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (4249 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4171 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (3812 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (3512 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (3501 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (3372 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (3353 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (3244 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (3008 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (2981 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (2782 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (2712 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (2705 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (2700 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (2666 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (2523 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2481 دریافت)
تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه (2481 دریافت)
نقش اضطراب امتحان و نارسایی هیجانی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان (2408 دریافت)
مقایسه اخلاق حرفه‌ای دبیران دوره دوم متوسطه شهر خرم‌آباد (2373 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (2366 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 13572 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 9194 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 6375 بازدید)
درباره نشریه ( 6239 بازدید)
تماس با ما ( 5798 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5605 بازدید)
تماس با ما ( 5483 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 5285 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 4498 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 4392 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 4179 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 4103 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 4065 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 3859 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 2900 بازدید)
پرداخت هزینه ( 818 بازدید)
درجه بندی نشریات ( 815 بازدید)
اولویت چاپ ( 792 بازدید)
خوش آمدید ( 550 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 660 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 637 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 588 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 563 چاپ)
تماس با ما ( 498 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 470 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 462 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 455 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 454 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 450 چاپ)
تماس با ما ( 428 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 426 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 406 چاپ)
درباره نشریه ( 371 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 315 چاپ)
خوش آمدید ( 258 چاپ)
درجه بندی نشریات ( 127 چاپ)
پرداخت هزینه ( 110 چاپ)
اولویت چاپ ( 98 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb